Från och med 2021 kommer Schappisnytt att skickas ut enbart digitalt.

Schappisnytt!


Schappisnytt är Svenska Schapendoesklubbens medlemsblad som utkommer 4 gånger om året.
Tidningen skickas kostnadsfritt till klubbens medlemmar


Tidningen innehåller artiklar om:
- rasen
- aktivitetskalender
- meddelanden från styrelsen
- resultatlistor
- tips till hundägare
- presentation av domare på kommande utställningar,
- utställnings PM och mycket mer ...

 

Vår redaktör mottager med glädje material till tidningen, skicka till: schappisnytt@svenskaschapendoesklubben.se


Desiré Leijdt  

Annons priser


Helsida - 225kr

Halvsida - 150kr

Schappisnytt

Manusstopp     Utskick


Nr 1 2023   20 feb       20 mars

Nr 2 2023   20 maj      20 juni

Nr 3 2023   20 aug      20 sep

Nr 4 2023   20 nov      20 dec    

Nr 1 2024   20 feb       20 april

Betalning för medlemsannonser skall vara klubben tillhanda senast dagen före manusstopp.

Ansvarig utgivare 

Tommy Frejd

Redaktör

Desiré Leijdt