Medlemskap

Nedan finns "knappar" att trycka på för anmälan om olika typer av medlemskap, man kommer till SKK, där man fyller i sina personuppgifter m.m. och där kan man direktbetala för sitt medlemskap.

Samtliga medlemskap är på ett år fr.o.m. inbetalningsmånad, så kallat "rullande" medlemskap.

I god tid innan det är är dags att förnya sitt medlemskapet ett år till, utsänder SKK inbetalningsavi.


"Knappen" Fullbetalande medlem - 350 kr = I klubben medlem.


"Knappen" Familjemedlem - 150 kr = Fullbetalande medlems familj, t.ex. make/maka, sambo och barn.
(Man ska vara folkbokförd på samma adress som Huvudmedlem).


"Knappen" Skänkt medlemskap - 150 kr = Är till för uppfödare som i samband med valpköp vill ge valpköparen ett medlemskap i klubben. (Flera valpköpare kan registreras samtidigt och betalas).


"Knappen" Foreign member = Fullbetalande medlem/familjemedlem bosatt utanför Sverige.


"Knappen" Adressändring = Här kan/ska man som medlem ändra sin adress, tel.nr. eller E-postadress.


Vid frågor om medlemskap, skicka dessa till klubbens kassör via E-post:
kassor@svenskaschapendoesklubben.se


Svenska Kennelklubben (SKK) administrerar klubbens medlemsregister och mottar nyanmälningar om medlemskap samt adressändring såsom ändringar av adress, E-postadress och telefonnummer.

Vid frågor kontakta: SKK Medlemsservice Tel.nr: 08-795 33 44 för E-post: medlem@skk.se