Välkomna

Att bli medlem hos oss

Medlemsavgift 2020


  • Huvudmedlem - 325kr
  • Familjemedlem - 120kr
  • Skänkt medlemskap - 120kr
  • Medlem i utlandet - 375kr
  • Kennellänk - 200kr

Medlemsavgiften ska betalas in till vårt Plusgiro i samband med att ni skickar in ansökan.

 
 
 
 
 
 

Plusgiro: 19 79 94-7.

IBAN: SE84 9500 0099 6026 0197 9947

BIC-kod:  NDEASESS

Uppge gärna namn, telefonnr och epostadress som meddelande på din betalning.

Följ oss här.

Välkomna