Svenska Schapendoes Klubben är en rasklubb ansluten till specialklubben Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK) och ingår på så sätt som medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben (SKK).

Klubben har bland annat till uppgift att: 

- Informera och sprida kunskap om Svenska Schapendoesklubben - dess mål, organisation och arbetsformer 
- Informera om rasen och dess användningsområden 
- Ge medlemmarna service och stöd i arbetet med hunden 
- Arbeta med att bibehålla och utveckla de rasspecifika egenskaperna genom att lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SGVK och SKK upprättade riktlinjer 
- Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet 
- Utbilda hundar och hundägare så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning 
- Anordna utställningar 
- Anordna verksamhet i enlighet med SGVK's direktiv

STYRELSEN

Ewa Fjellström- Myhrvold

LEDAMOT 

SUPPLEANT

Cecilia Wahlstedt

ORDFÖRANDE

SUPPLEANT


Lena Stridsman

suppleant3@svenskaschapendoesklubben.se


VICE ORDFÖRANDE

Yvonne Berglund

SEKRETERARE

KASSÖR

Ulrika Hallberg- Lüning

KOMMITTÉER

Avelsrådet     

Cecilia Wahlstedt

Desire Leijdt

Ulrika Hallberg Lüning      Joakim Karlqvist 

Eva Fjellström- Myhrvold  Yvonne Berglund          

 

Utställning                                   Aktivitet/ Utbildning

Ulrika Hallberg Lüning             Eva Fjellström-Myhrvold

Eva Fjellström-Myhrvold         Anton Karlqvist

Desiré Leijdt                               Anette Karlqvist                    Yvonne Berglund                      Carita Nordmark

Lina Falk                                      Erika Erkan Hennix            

Lena stridsman                          Lina Falk 

                                     


Mottagare                                    Fest

Utställningskritik                       Ulrika Hallberg Lüning

Lina Falk                                     Ingela Dahlqvist

                                                     Peter Bjelke

                                                     Yvonne Berglund

                                     

                                                     


Web / SchappisNytt

Desiré Leijdt

Petra & Lasse Mårtén

 

                             

DoesData Sverige

Cecilia Wahlstedt


DoesData Finsk & Svensk samordnare

Cecilia Walhstedt


Övrigt DoesData

Ulrika Hallberg Lüning


Utlandet

Cecilia Walhstedt