Svenska Schapendoes Klubben är en rasklubb ansluten till specialklubben Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK) och ingår på så sätt som medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben (SKK).

Klubben har bland annat till uppgift att: 

- Informera och sprida kunskap om Svenska Schapendoesklubben - dess mål, organisation och arbetsformer 
- Informera om rasen och dess användningsområden 
- Ge medlemmarna service och stöd i arbetet med hunden 
- Arbeta med att bibehålla och utveckla de rasspecifika egenskaperna genom att lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SGVK och SKK upprättade riktlinjer 
- Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet 
- Utbilda hundar och hundägare så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning 
- Anordna utställningar 
- Anordna verksamhet i enlighet med SGVK's direktiv

VICE ORDFÖRANDE- TF

Lina Falk

SEKRETERARE

KASSÖR- TF

Ulrika Hallberg- Lüning

STYRELSEN

KOMMITTÉER

Avelsrådet     

Cecilia Wahlstedt

Desire Leijdt

Ulrika Hallberg Lüning          Joakim Karlqvist 

Eva Fjellström- Myhrvold                  

 

Utställning                                   Aktivitet

Urika hallberg Lüning               Anton Karlqvist

Desiré Leijdt                               Anette Karlqvist

Eva Fjellström- Myhrvold        Laila Wilhemsson 

Yvonne Berglund                      Carita Nordmark    

Lina Falk


Mottagare                                    Fest

Utställningskritik                       Ingela Dahlqvist

Lina Falk                                     Eva Fjellström- Myhrvold

                                                    


Web                                  Utbildning                    Desiré Leijdt                 Sanne Laursen

                                        Erika Erkan Hennix

                                        Lina Falk


SchappisNytt

Desiré Leijdt

 

                             

DoesData Sverige

Ewa Woldemar


DoesData Finsk & Svensk samordnare

Cecilia Walhstedt


Övrigt DoesData

Ulrika Hallberg Lüning


Utlandet

Cecilia Walhstedt

                        

Styrelseprotokoll