Svenska Schapendoes Klubben är en rasklubb ansluten till specialklubben Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK) och ingår på så sätt som medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben (SKK).

Klubben har bland annat till uppgift att: 

- Informera och sprida kunskap om Svenska Schapendoesklubben - dess mål, organisation och arbetsformer 
- Informera om rasen och dess användningsområden 
- Ge medlemmarna service och stöd i arbetet med hunden 
- Arbeta med att bibehålla och utveckla de rasspecifika egenskaperna genom att lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SGVK och SKK upprättade riktlinjer 
- Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet 
- Utbilda hundar och hundägare så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning 
- Anordna utställningar 
- Anordna verksamhet i enlighet med SGVK's direktiv

KOMMITTÉER

Avelsrådet                             

Ulrika Hallberg Lüning         

Desire Leijdt

Celina Ebenhart                     

Joakim Karlqvist                    

Anne-Sofi M Sköldén

 

Utställning                                   Aktivitet

Urika hallberg Lüning               Anton Karlqvist

Desiré Leijdt                               Anette Karlqvist

Eva Fjellström- Myhrvold        Laila Wilhemsson  Yvonne Berglund                      Carita Nordmark     Lina Falk


Mottagare                                    Fest

Utställningskritik                       Ingela Dahlqvist

Ewa woldemar

                                                    


Web                                  Utbildning

Celina Ebenhart            Sanne Laursen

Desiré Leijdt                  Kajsa Nordahl

                                         Erika Erkan Hennix

SchappisNytt

Desiré Leijdt

Kajsa Nordahl

                             

DoesData Sverige

Ewa Woldemar


DoesData Finsk & Svensk samordnare

Cecilia Walhstedt


Övrigt DoesData

Ulrika Hallberg Lüning


Utlandet

Cecilia Walhstedt

                        

Styrelseprotokoll