Hälsa


gPRA
Man har nu funnit den muterade genen som orsakar gPRA hos våra Schapendoes.
Generaliserad progressiv retinal atrofi (gPRA)
gPRA är en viktig ärftlig orsak till blindhet hos rashundar.


gPRA är en generell term, som omfattar
många olika sjukdomar där stavar och/eller tappar (fotoreceptorerna) antingen misslyckas med att
utvecklas normalt (fotoreceptordysplasi) eller degenererar tidigt (till exempel i livmodern) eller
senare i livet (fotoreceptordegeneration). Dessa sjukdomsyttringar och förändringar i arvsmassan
karakteriseras alla av bilateral förtvinande av nervfiberlagret (yttersta lagret i näthinnan), med
gradvis försämring av synskärpan, vilken oundvikligen leder till blindhet. De flesta former av gPRA
ärvs autosomalt recessivt.


Kliniska kännetecken
Typisk gPRA känns först igen på nattblindhet (nyctalopi), successivt övergår tillståndet till
blindhet, även under ljusa förhållanden. Både åldern för de första kliniska tecknen och
försämringshastigheten är olika mellan raser och olika mellan påverkade drabbade individer. Hos
vissa raser uppträder blindheten vid 4-6 års ålder hos andra betydligt tidigare, ibland 12
gPRA nedärvs enbart om båda föräldrarna är anlagsbärare. Om den ena av föräldern är
anlagsbärare kan denna paras med en icke anlagsbärare utan att valparna blir sjuka, vilket är det
viktigaste.


Vi kommer inte att sluta använda anlagsbärare i avel, men vi kommer att ha möjligheten att DNA
testa valparna i en sådan kombination, för att där veta vem som är fri från anlaget och vem som
inte är det……sakta men säkert kan man ”styra bort” denna sjukdom.

Adress till laberatoriet är:

DNA diagnosticsUVDL

PO Box 85422

3580 AK Utrecht

The Netherland


Blankett hittar du HÄR