Viktig information


Laboratoriet "Biofocus" som hittils har testat på gPRA på inskickade prover har (inte allt för länge sedan) meddelat att de slutar med detta med omedelbar verkan. Detta var oväntat och båda VNS och tyska schapendoesklubben letar nu efter ett lab som kan ta över denna viktiga verksamhet. Både VNS och tyska schappeklubben lär återkomma när de vet mer.


läs mer här

Hälsa

DNA-testresultat


är ni intresserade så klicka här!


gPRA
Man nu funnit den muterade genen som orsakar gPRA hos våra Schapendoes.
Generaliserad progressiv retinal atrofi (gPRA)
gPRA är en viktig ärftlig orsak till blindhet hos rashundar.


gPRA är en generell term, som omfattar
många olika sjukdomar där stavar och/eller tappar (fotoreceptorerna) antingen misslyckas med att
utvecklas normalt (fotoreceptordysplasi) eller degenererar tidigt (till exempel i livmodern) eller
senare i livet (fotoreceptordegeneration). Dessa sjukdomsyttringar och förändringar i arvsmassan
karakteriseras alla av bilateral förtvinande av nervfiberlagret (yttersta lagret i näthinnan), med
gradvis försämring av synskärpan, vilken oundvikligen leder till blindhet. De flesta former av gPRA
ärvs autosomalt recessivt.


Kliniska kännetecken
Typisk gPRA känns först igen på nattblindhet (nyctalopi), successivt övergår tillståndet till
blindhet, även under ljusa förhållanden. Både åldern för de första kliniska tecknen och
försämringshastigheten är olika mellan raser och olika mellan påverkade drabbade individer. Hos
vissa raser uppträder blindheten vid 4-6 års ålder hos andra betydligt tidigare, ibland 12
gPRA nedärvs enbart om båda föräldrarna är anlagsbärare. Om den ena av föräldern är
anlagsbärare kan denna paras med en icke anlagsbärare utan att valparna blir sjuka, vilket är det
viktigaste.


Vi kommer inte att sluta använda anlagsbärare i avel, men vi kommer att ha möjligheten att DNA
testa valparna i en sådan kombination, för att där veta vem som är fri från anlaget och vem som
inte är det……sakta men säkert kan man ”styra bort” denna sjukdom.