Ett av Svenska Schapendoesklubbens övergripande mål är att främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda schapendoes. Detta finns uttryckt i den Ras-specifika Avelsstrategi (RAS) som arbetats fram för schapendoes. Vår ras-utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning som dessa får. I RAS redovisas därför riktlinjer som stöd för avelsarbetet med schapendoes, med följande prioriteringar:


- Bidra till en ökad genetisk variation
- Bibehålla den rastypiska mentaliteten där glädje, energi och samarbetsvilja är grunden.
- En god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar.
- Funktionell exteriör. Motverkan av exteriöra ytterligheter genom att till avel välja individer vilka har god överensstämmelse med rasens standard.
- Bibehålla rasens goda reproduktionsförmåga
Dessa riktlinjer ligger till grund för de rekommendationer som ställs för han-hundslistan genom klubben.

Askepotts Gode Gullit

NO61354/21

Född: 2021-08-31

gPRA: ++ Fri

HUU: Fri

Hd A Ed 0

Heidi Gjerstad

+ 47 900 531 02

kennelaskepott@yahoo.com


Asslahundar Diviga- Dandy

SE48900/2017

Född: 2017-07-28  gPRA: ++ Fri

Hd A Ed 0                

Askepotts Ask

No45466/14

Född: 2014-07-08

gPRA: ++ Fri

Hd A Ed 0

Hanne Thyholdt

+47 994 411 60

thyholdt.skog@gmail.com

Född: 2018-06-07

gPRA: +- Bärare 

Hd A Ed 0

Desiré Leijdt

+46 76 207 28 80

dagis_hund@hotmail.com

Glissdoes Hokus Pokus

SE37945/2016

Född: 2018-06-27

gPRA: ++ Fri

Hd B  Ed 0 

Gisela Frejd

+46 70 170 70 98

gtfrejd@gmail.com         

Glissdoes Kastor Of Hazard

SE40954/2018

Glissdoes Kalypso Of Hazard

SE40955/2018

Född: 2018-06-27    gPRA: ++ Fri

Hd A, Ed 0  

Desiré Leijdt

+46 76 207 28 80

dagis_hund@hotmail.com

Happiest Tails Ulexzo

SE59511/2016

Oliver Nelzon

SE16431/2018

Född: 2016-12-03

gPRA: N/N ( ++) Fri

Hd A Ed 0

Suzanna Sandberg

+46 73 651 30 07

suzanna.sandberg@icloud.com

Född: 2018-01-18

gPRA: N/N (++) Fri

Hd A Ed 0

Angela Malmborg 
+46 73 069 29 08

malmborg74angela@gmail.com

www.vargafjalletskennel.se

Sagoland´s Have Everything

SE50868/2017

Schappegården's Elvis Evvesson

SE59590/2019

Född: 2019-03-08                       

gPRA: ++ Fri

Hd A Ed 0                                                                                 

Wänerlands Ymers Messi

SE22755/2019

Plura Av Ulfsäter

SE37093/2014


Född: 2014-05-10

gPRA: ++ Fri

Hd A Ed 0

Tina Bjelke

+46 705 72 93 85

tina.bjelke@icloud.com

Eva & Pål Myhrvold

+46 70 397 79 89

Evamyhrvold2@gmail.com

Rigmor Rehnström

+46 70 310 80 29

rehnstrm@bahnhof.se

Ann Lönnqvist & Linda Hedebratt

+46 725 75 81 49

samdaen@gmail.com

www.godsfromash.se/

Född: 2017-09-14

gPRA: ++ Fri

Hd A Ed 0


Född: 2019-12-01

gPRA: N/N ( ++) Fri 

Hd A Ed 0

Zattsco Marvelous I am Mr Milos

SE16001/2018

Zingoalla´s Fabulouz Beckham

SE31388/2015

Celina Ebenhart

+ 46 738 47 74 29

Celina@ebendoez.se

Suzanne Beverin

+46 73 543 63 63

beverin@telia.com

Född: 2015-04-18

gPRA: ++ Fri

Hd A Ed 0

Född: 2018-01-30

gPRA: ++ Fri

Hd A Ed 0