Ett av Svenska Schapendoesklubbens övergripande mål är att främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda schapendoes. Detta finns uttryckt i den Ras-specifika Avelsstrategi (RAS) som arbetats fram för schapendoes. Vår ras-utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning som dessa får. I RAS redovisas därför riktlinjer som stöd för avelsarbetet med schapendoes, med följande prioriteringar:


- Bidra till en ökad genetisk variation
- Bibehålla den rastypiska mentaliteten där glädje, energi och samarbetsvilja är grunden.
- En god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar.
- Funktionell exteriör. Motverkan av exteriöra ytterligheter genom att till avel välja individer vilka har god överensstämmelse med rasens standard.
- Bibehålla rasens goda reproduktionsförmåga
Dessa riktlinjer ligger till grund för de rekommendationer som ställs för han-hundslistan genom klubben.

Zattsco Marvelous I am Mr Milos

SE16001/2018

Födelsedatum: 2018-01-30

gPRA resultat:

Röntgad: HD A ED fri

Avelsbedömd: Ja

Övriga meriter:

Tidigare kullar:Ägarens uppgifter:


Celina Ebenhart

Telefon: 0738477429

Email: Celina@ebendoez.se

SE UCH SE VCH Happiest Tails Ulexzo

SE59511/2016

Ägarens uppgifter:


Suzanna Sandberg

Telefon: +46736513007

Email: suzanna.sandberg@icloud.com

Födelsedatum: 2016-12-03

gPRA resultat: N/N

Röntgad: HD A ED fri

Avelsbedömd: ja

Övriga meriter: 

Tidigare kullar:N UCH NJV-15 Askepotts Ask

No45466/14

Födelsedatum: 2014-07-08

gPRA resultat: ++

Röntgad:HD A ED fri

Avelsbedömd: Ja

Övriga meriter:

Tidigare kullar:


Ägarens uppgifteer:


Hanne Thyholdt

Telefon: 0047 99441160

Email: thyholdt.skog@gmail.com


SE UCH DK UCH Glissdoes Hokus Pokus

SE37945/2016

Födelsedatum: 2018-06-07

HUU: Bärare

gPRA resultat: +- 

Röntgad: HD A ED fri

Avelsbedömd: Ja

Övriga meriter: SE uch Dk uch

Tidigare kullar:Ägarens uppgifter:

Desiré Leijdt

Telefon: 076079307

Email: dagis_hund@hotmail.com

Unámore da favola des uns et autres

SE38272/2016

Födelsedatum: 2016-03-03

HUU: fri

gPRA resultat: ++

Röntgad: HD B  ED 0 

Avelsbedömd: Ja

Tidigare kullar:

Glisdoes Agwa Piranha 4/2

Tibir´s Dark Eyed Princess  1/1

Odie Of The Gentle Bears

Glissdoes Izzi


Ägarens uppgifter:  


Desiré Leijdt

Telefon/Mobil: 0762079307

E-mail: dagis_hund@hotmail.com

            Kennel Glissdoes         

SE UCH Zingoalla´s Fabulouz Beckham

SE31388/2015

Födelsedatum: 2015-04-18

gPRA resultat:

Röntgad: HD A, ED ua

Avelsbedömd: Ja

Tidigare kullar:


 

Ägarens uppgifter:


Suzanne Beverin

Telefon/Mobil: 073 5436363

E-mail: beverin@telia.com

Oliver Nelzon

Födelsedatum: 2018-01-18

gPRA resultat: N/N 

Röntgad: HD A, ED ua

Avelsbedömd: 

Övriga meriter:

Tidigare kullar:
Bidibianka's Friggi

Ägarens uppgifter:


Angela Malmborg

Telefon/Mobil: 
+46730692908

E-mail:
malmborg74angela@gmail.com


www.vargafjalletskennel.se