Ett av Svenska Schapendoesklubbens övergripande mål är att främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda schapendoes. Detta finns uttryckt i den Ras-specifika Avelsstrategi (RAS) som arbetats fram för schapendoes. Vår ras-utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning som dessa får. I RAS redovisas därför riktlinjer som stöd för avelsarbetet med schapendoes, med följande prioriteringar:


- Bidra till en ökad genetisk variation
- Bibehålla den rastypiska mentaliteten där glädje, energi och samarbetsvilja är grunden.
- En god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar.
- Funktionell exteriör. Motverkan av exteriöra ytterligheter genom att till avel välja individer vilka har god överensstämmelse med rasens standard.
- Bibehålla rasens goda reproduktionsförmåga
Dessa riktlinjer ligger till grund för de rekommendationer som ställs för han-hundslistan genom klubben.

Askepotts Gode Gullit

NO61354/21

Född: 2021-08-31

gPRA: ++ Fri

HUU: Fri

Hd A Ed 0

Heidi Gjerstad

+ 47 900 531 02

kennelaskepott@yahoo.com


Asslahundar Diviga- Dandy

SE48900/2017

Född: 2017-07-28  gPRA: ++ Fri

Hd A Ed 0                

Glissdoes Hokus Pokus

SE37945/2016

Född: 2018-06-07

gPRA: +- Bärare 

Hd A Ed 0

Desiré Leijdt

+46 76 207 28 80

dagis_hund@hotmail.com

Född: 2018-06-27    gPRA: ++ Fri

Hd A, Ed 0  

Desiré Leijdt

+46 76 207 28 80

dagis_hund@hotmail.com

Glissdoes Kalypso Of Hazard

SE40955/2018

Född: 2018-06-27

gPRA: ++ Fri

Hd B  Ed 0 

Gisela Frejd

+46 70 170 70 98

gtfrejd@gmail.com         

Glissdoes Kastor Of Hazard

SE40954/2018

Född: 2021-01-20

gPRA: N/N ( ++) Fri

Hd A Ed 0

Cecilia Wahlstedt

+46 70 214 03 10

cecilia@twinflowers.se

www.twinflowers.se

Konig Kix Does Van Reurik

SE32085/2021

Mc Marra’s All Male Chezter

SE12234/2022

Född: 2021-12-04

gPRA: N/N ( ++) Fri

Hd B Ed 0

McMarra's Azzaro Marron

SE20909/2022

Född: 2022-02-12

gPRA: N/N ( ++) fri

Hd B Ed 0

Yvonne Berglund

+46 76046 50 77

shebries@koping.net

www.shebries.se

Carita Nordmark

+46 76 838 94 93

Svallisens@gmail.com

Oliver Nelzon

SE16431/2018

Schappegården's Elvis Evvesson

SE59590/2019

Angela Malmborg 
+46 73 069 29 08

malmborg74angela@gmail.com

www.vargafjalletskennel.se

Ann Lönnqvist & Linda Hedebratt

+46 725 75 81 49

samdaen@gmail.com

www.godsfromash.se/

Född: 2018-01-18

gPRA: N/N (++) Fri

Hd A Ed 0

Född: 2019-12-01

gPRA: N/N ( ++) Fri 

Hd A Ed 0

Wänerlands Ymers Messi

SE22755/2019

Eva & Pål Myhrvold

+46 70 397 79 89

Evamyhrvold2@gmail.com

Född: 2019-03-08      gPRA: ++ Fri

Hd A Ed 0                                            

Född: 2020-06-27

gPRA: ++ Fri

Hd A Ed 0

Eva & Pål Myhrvold

+46 70 397 79 89

Evamyhrvold2@gmail.com

Wänerland´s Zacco-Cooper

SE44242/2020