Anmälan

Valpkull

 
 
 
 
 
 

Viktig infoMedlem med uppfödarlänk på klubbens hemsida betalar inget för valphänvisning. Övriga
medlemmar utan länk får betala 100:- per kull. Betalning sker samtidigt som anmälan om
valphänvisning till föreningens plusgiro 19 79 94-7

Nedan redovisas de rekommendationer som klubben har.Schapendoesklubbens rekommentation för valphänvisning
Uppfödaren SKA vara medlem i Svenska Schapendoesklubben.
Schapendoesklubbens rekommendationer
• Minst det ena av föräldradjuren ska vara DNA-testad och konstaterad fri från g-PRA (++ el
aa) vid parningen.
• Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta inom ett år före parningsdatum och konstaterat fria
från ärftliga förändringar.
• Röntgade djur ska inte ha påvisade fel på Hd/ ed röntgen (Ed ua/Hd A-B)
• Hanen och tiken ska vara minst 24 månader vid parningstillfället.
• Ingendera av hundarna skall ha lämnat 4 kullar tidigare i Sverige.
• Föräldradjuren ska ha minst 2 st Exc av 2 olika domare.

• Skk rekommenderar INTE parning mellan 2 individer där avkommans inavelsgrad överstiger
6,25%

Anmälan skickas genom webformuläret som finns längre ner på sidan. Bilder på föräldrarna
mailas till avelsrad@svenskaschapendoesklubben.se

Bilderna ska vara sparade med hundens "STAMTAVLE NAMN eller regnr, på hunden".
Dit kan du naturligtvis också maila om du har några frågor.


Anmälda kullar står kvar på valphänvisningslistan i åtta veckor från födelsedatumet, så länge det finns valpar kvar att hänvisa i kullen.
Om förlängning önskas efter åtta veckor så meddelas detta till valphänvisningen och hänvisningen förlängs med två veckor i taget.
Planerade kullar förs upp på listan tidigast två månader före planerad parning.