Välkommen till 

Svenska Schapendoesklubben

Avelsrådet 


En funktion i klubben vi vill utveckla tillsammans med alla som har ett intresse i vår ras. Avelsrådet jobbar just nu med en funktionsbeskrivning inför framtiden!

Vill Du vara med och påverka?

Avelsrådet i Svenska Schapendoesklubben jobbar för det långsiktiga målet att bibehålla en sund och frisk ras. Områden som berörs kan vara exteriör, mentalitet och hälsa.

Kanske sitter du på kunskap, åsikter eller idéer inom ovanstående områden och vill vill vara med och föra vår fina ras in i framtiden?!


Är du en av oss?


Visste ni att Svenska Schapendoesklubben har en ny facebooksida?

En sida som är helt öppen där vi lägger ut tips, nyheter och information!