Välkommen till 

Svenska Schapendoesklubben

Viktig informationMed ca 1 månad kvar till årsmötet, kan jag konstatera att vi inte har ett valbart styrelseförslag. I nuläget finns kassör samt ev 1 ledamot. Jag hoppades/trodde att bland alla schappeägare, uppfödare och valpköpare skulle finnas ett intresse för klubben (Rasen). Responsen har varit sval, (tack ni som hört av er). Om några veckor kommer jag att vara tvungen att kontakta SGVK. Vad som sen händer, blir utom vår kontroll. Troligen blir klubben vilande, vilket innebär att ras-specialen genomförs av SGVK, samt att fredagen på specialen, söndagens med bla avelsbedömning mm ej genomförs. Vidare försämras våra arbete med att ansluta klubben till Does-data. Detta är vår sista chans att rädda klubben .Anders/valberedningen


Avelsrådet 


En funktion i klubben vi vill utveckla tillsammans med alla som har ett intresse i vår ras. Avelsrådet jobbar just nu med en funktionsbeskrivning inför framtiden!

Vill Du vara med och påverka?

Avelsrådet i Svenska Schapendoesklubben jobbar för det långsiktiga målet att bibehålla en sund och frisk ras. Områden som berörs kan vara exteriör, mentalitet och hälsa.

Kanske sitter du på kunskap, åsikter eller idéer inom ovanstående områden och vill vill vara med och föra vår fina ras in i framtiden?!


Är du en av oss?


Visste ni att Svenska Schapendoesklubben har en ny facebooksida?

En sida som är helt öppen där vi lägger ut tips, nyheter och information!