Välkommen till 

Svenska Schapendoesklubben

Viktig information

Styrelsen i Svenska Schapendoesklubben har sen februari arbetat med få till en bra Rasspecial.

På grund av felbokning av helg och de restriktioner som ska gälla, gör att vi har en oroande bild av utställningen. Vi har den 23/6 besvarat en skrivelse (22/6) från SGVK som gäller de regler och deras riskbedömning som finns kring utställningen. Och vi i styrelsen kan inte riskera att hamna i den situationen där vi i Svenska Schapendoesklubben på grund av skrivelsens reprimand, inte kommer att kunna arrangera vår trevliga rasspecial de närmsta åren, på grund av att vi gör felaktigheter under utställningen 2021.

Styrelsen har med anledning av detta den 23/6 beslutat att ställa in Rasspecialen 2021.

Styrelsen beklagar att det tagit tid med att få klarhet om specialen, men vår ambition har hela tiden varit att kunna genomföra den. Vi försökte in i det sista att hitta lösningar för ett genomförande, men slutligen har vi insett att så inte går. Risken att göra minsta lilla fel är för stor.

Vi kommer inte att besvara frågor på något socialt media, däremot så är Ni välkomna med Era funderingar och frågor på mail ordforande@svenskaschappendoesklubben.se eller på telefon 070-5619393 efter kl. 19

Eller:

Till Annelie Karlsson Karjalainen på mail sgvk@sgvk.se

Peter Bjelke

Ordförande Svensk Schapendoesklubben


Avelsrådet 


En funktion i klubben vi vill utveckla tillsammans med alla som har ett intresse i vår ras. Avelsrådet jobbar just nu med en funktionsbeskrivning inför framtiden!

Vill Du vara med och påverka?

Avelsrådet i Svenska Schapendoesklubben jobbar för det långsiktiga målet att bibehålla en sund och frisk ras. Områden som berörs kan vara exteriör, mentalitet och hälsa.

Kanske sitter du på kunskap, åsikter eller idéer inom ovanstående områden och vill vill vara med och föra vår fina ras in i framtiden?!


Är du en av oss?


Visste ni att Svenska Schapendoesklubben har en ny facebooksida?

En sida som är helt öppen där vi lägger ut tips, nyheter och information!